Karolinska förbundet 2.0

2012 uppträdde vi för Karolinska förbundet och nu ville sagda förbund ge Kvartetten förnyat förtroende. Ett förtroende vi nog förvaltade rätt bra, om vi får säga det själva. Och det får vi, är vi överens om.

En tämligen manstark tropp, för att svänga sig med lite militär terminologi, bestående av hela 14 sångare slöt upp på den knarrande parketten i officersmässen på Dalregementet.

Noga räknat var troppen endast två färre än Förbundet, alltså publiken, vilket la en grund för en god och hjärtlig, om än inte familjär, (om man med familjär nu inte avser en social grupp där hälften ler och lyssnar på den andra ((äkta?)) hälften som högröd i ansiktet framför saker från ett annat sekel), stämning.

 

massmdp
Kvartetten dväljes i förmaken i väntan på ledig scen

 

Framfördes tidstypiska och för tillfället väl valda sånger med kraft, precision och bravur. Ställdes frågan om huruvida Dürling var 1800-talets svar på Kurt, ”Kurtan” Olsson på grund av den gemensamma nämnaren Damorkester.

Från Karolinska förbundets sida menades att det aldrig kunde vara fel med kulturhistoriska referenser när dessa framförs med sådan värme och humor som av Kvertetten.

Allt beror på hur det används och menas, tänker Kvartetten och blickar fram emot 9/12 när det ska sjungas i ICA Slätta (16.30 – välkommen!) och därefter begås biffen den rå.

 

Annonser