Urtima årsmöte

Vafalls! Tänker du. MDP:s ordinarie årsmöte går ju alltid av sin stapel i typ januari. För att ha det överstökat, liksom. Och du har helt rätt. Men nu har något hänt.

 

penna

 

Med anledning av (se bild) att en firma efterfrågat kontakt med vår marknadschef utlyses och kallas härmed Kvartetten till extra insatt årsmöte den 28/10.

Kvartetten har nämligen ingen marknadschef.

Tingen har nu fallit sig så att vi fått en penna med vår logga oss tillsända med önskan att vi ska köpa fler sådana. Detta är ingen liten sak och förtjänar vårt största allvar och omedelbara uppmärksamhet.

Ordförande har denna morgon meddelat företaget i fråga:

Bäste (företagets namn och referens)!

Mottag Vår djupt kända erkänsla och tacksamhet att Ni, när Ni stod i färd att med all den hantverkarskicklighet dito känslighet Ni antagligen är kända för, tillverka en penna medelst tryck, tänkte på Oss. Vi är Alla djupt rörda.   

Tack. 

Vi vill med detta elektroniska brev meddela att Vi tar Er gåva på största allvar och ämnar följa alla kända och upptänkliga seder, bruk och/eller regelverk i handhavandet av denna furstliga gåva. 

Följaktligen meddelas härmed att att MDP, innan Vi kan svara på huruvida Vi önskar fler högkvalitativa, storstilade, för att inte säga fantastiska, pennor med logga, först har att utse den marknadschef Ni genom Ert så vänliga brev adresserar – en procedur som enligt våra stadgar och urgamla seder görs på urtima årsmöte.

På detta årsmöte har Vi alltså å ena sedan utse högst eventuell Chef för Inre såväl som Yttre marknad(er) samt dennes ersättare, a.k.a VICE dito, vidare att besluta reglemente för dessa nyss utsedda ämbetsmän där noga och i detalj regleras och framgår hur Vi hanterar gåva av (exempelvis) penna med logga varefter inte kan uteslutas att denna gåva först måste återsändas Er för att sedan ännu en gång tillsändas oss (om detta ligger i linje med era styrdokument, vilja, lust, regler och seder) med adressat A) vår (förhoppningsvis utsedde) RegalieChef B) annan inom organisationen så som (för att nämna ett exempel) Vår arkivarie. 

Med vänlig hälsning Fredrik Adolphson Monsieur le Direkteur, Kundtjänst etcetra (men, för Ert vidkommande, tyvärr, inte Marknadschef) för MDP. 

Till Kvartetten har ett lite enklare budskap gått ut:

Sångarbröder!

Föredragningslista MDP extra årsmöte 28/10 kl 18.

1. Sång till dryck som kräftor kräva

2. Sång till dryck som råbiff kräva

3. Formalia

4. Ytterligare en (och annan) sång

etc

15. Högst eventuellt utseende av Marknadschef och dennes ersättare

16. Handhavande av gåva 

etc

Be there or be square

/Chefen

Vill du boka MDP för lite sång? Nu har du en gyllene chans! Säg bara till så skriver vi in ärendet i föredragningslistan på urtima årsmöte.

 

Annonser

Svartvita veckan

Den bevandrade noterar måhända en historisk referens i rubriken. Med svarta veckan brukar man i allmänhet avse den augustivecka 1914 som präglades av diverse krigsförklaringar som igångsatte första världskriget.

För MDP avses emellertid en augustivecka 2016 som innebar en rivstart på sångarsäsongen. Fracken är svart som natten, flugan och skjortan vit som oskulden….

Efter veckan passerat kanske beskrivningen smutsgul får tilläggas, och då funkar det inte vare sig som rubrik eller historisk referens.

Hursomhelst.

På lördagen samlades till repdag, pytt och minst två stekta ägg.

På tisdagen hade Kristinegymnasiet öppet hus med anledning av sin 150:e födelsedag. Man vill ha något tidstypiskt i sammanhanget. MDP är bra på att vara tidstypisk givet året – i det här fallet 1866.

Kort sagt – man ville ha en historisk referens.

Den entusiastiska publiken hyssjade åt förbipasserande och plötsligt var det verkligen 1866 igen.

 

 

Kvartettens snillrika rekvisita ske ge intrycket av att den stått i garderoben sedan 1866.

 

Sedan begav det sig vidare till privat fest där ett blivande brudpar och engelsktalande gäster skulle tillsjungas. Kan man säga seamen och därvidlag avse sjömän? Eller blir det snarare en glidning mot en ingrediens som ingår i barnalstrande?

Uttal och stavning är farliga saker och får inte slarvas med – däremot diskuteras.

Nej då, Seamen är förvisso en lite ålderdomlig, för att inte säga tidstypisk, men ändå fullt adekvat, term avseende civil sjöman. Saved by the bell, som det heter i boxningsringen.

 

Sätt maskinen igång!

 

Slutligen framträddes på torsdagen, inför en tillsynes nöjd publik där flera av stadens skolhöjdare ingick, vid personalfesten i samband med ovan nämnda jubileum.

Kan man hylla rödvinet när det är Norrlands Guld klass 1 som inmundigas?

Klart man kan!

Framfördes också originalhyllningen (på melodi kungssången) skriven enkom för Läroverkets uppförande anno 1866.

Hell dig, du ljusets nya hem,

Bland ädla dåd en värdig lem (Här funderade kvällens presentatör på att göra en koppling till semantiken kring det engelska ordet seamen ((ovan)) men avstod efter moget (((nåja))) övervägande.)

I frejdad Dala-bygd!

Här är förvisst ett heligt rum,

Der sjelfa stenen, kall och stum

Förkunnar evangelium

Om flit och vett och dygd 

Jojo, så kunde det låta. Och gör fortfarande när det är dags för jubileum, tydligen. Och apropå: Kvartetten ber ödmjukt att få påminna om ett mindre känt citat av den gamle reformatorn Luther:

Den som inte gillar vin kvinnor och sång förblir en narr sin levnad lång.

Eller som Kvartetten själv brukar säga med anledning av att traditionell manskör ofta är pekoral som handlar om de tre F:n (Flickan, Flaskan och Fosterlandet):

Flickan kan vara en pojke (eller av binär könstillhörighet), Flaskan kan innehålla saft, vatten eller bond-Baileys (Chokladpucko och renat) och fosterlandet är en plats wherever i lay my hat och dit alla (i MDP.s värld) är välkomna.