Kort(på)vasan

Efter mycket funderingar och sökande efter frivilliga lyckades det: MDP-kvartetten skickade ut en enkelkvartett att åka kortvasan.

Humöret var på topp och kvartetten hade mycket trevligt längs spåret. Eller vad man nu skall kalla den oformliga massa som vi åkte i. Så mycket spår var det inte.

skidorifrack

 

Vid ett tiotal tillfällen tog kvartetten paus och sjöng en stump för andra skidåkare och för publiken. För det finns alltid en publik att finna. På programmet stod för dagen Dalkarlasång, Sångarhyllning, Till Mora stad (mel. Till Österland), Ur vägen och Ren sportdryck slunkit ner (mel. Tersen).

skidor2 skidor3 skidor

 

Kvartetten iakttog många glada miner längs spåret (och någon sur) och vår egen känsla är att vi har spridit mycket glädje och muntrat upp några medmänniskor. Många har i vilket fall både verbalt och med ansiktsuttryck visat sin uppskattning. Men för att vara helt garderade till nästa gång bör sudda sudda ut din sura min övas in i fyrstämmig sättning.

Annonser

Vackra kvarten

På fredagen inbjöd sällskapets ordförande sällskapet med partners, i den mån sällskapet hade tillgång till dylika, till drinkmingel på sin nya adress.

Någon i sällskapet hade för kvällen inte tillgång till partner och tog istället med sig tre stycken hugade sångare från Stockholms Studentsångare (se blogrollen). Vilket, rent sångmässigt, får ses som ett genidrag.

En hel konsert framfördes i ett reguljärt villaområde. Smäktande serenader tillsammans med Gryning vid havet. 

Ryggdunkar utdelades, kindpussar gavs och toner sjöngs under kvällen och framåt natten. Det blir alltid bättre framåt natten. Eller hur det var.

Nästa dag, alltså idag, var sällskapet engagerat på ett 70-årskalas i en paradvåning i centrala Falun. På grund av natten med stockholmarna var det lite skrovligt på sina håll i stämmorna varpå rejäla krafttag fick  inmundigas.

Det är sådant som händer ibland. Lagen har ingen nöd, som det heter.

Urpremiär i offentligheten för sången Vackra kvarten vilket passade osedvanligt väl in i bilden eftersom det var en våning, alltså en vacker kvart som stockholmarna skulle uttryckt saken, vi bevistade.

Någon form av cirkel får därmed anses sluten.

MDP högtidlighåller sannolikt sitt 5-årsjubileum den 12; e april på stadsbiblioteket.

Och nu: jazz och en trevlig pinot noir.

Au revoir.

A bientot!