Odd Fellows

Inför åttio hänförda damer framfördes i god ordning några sånger ur vår stående repertoar.

Sedan följde, naturligtvis, en utökad avdelning bestående av serenader. Ånyo inropade bjöds på extranummer och en fin avtackning i form av insättning på Läkare utan gränser i kvartettens namn.

MDP ser sig tvungen, och detta är att betrakta som en annons, att anställa en bibliotekarie då vi nu äger två gåvor. En sångbok och ett diplom. Meriterande för tjänsten är sångbarhet. Hör av dig!

Flera förfrågningar om möjligheten att engagera kvaretten fördes efter framträdandet fram. Så gärna – vi hoppas bara vi är tillgängliga. Det är principen om kvarnen och vem som faktiskt hann dit först som gäller.

Annonser