Landstinget, typ

MDP avslutade säsongen i ett rungande forte!

Någon avdelning, lag eller organisation på sjukhuset ville ha lite färg på sin sittning.

Vi Dånade genom lysrörsupplysta korridorer tills vi om sider fann vår scen. Lite jullåtar, förstås, och smäktande serenad till en projektledare. (Not till dagens ungdom: bli projektledare – då kan man få en serenad sjungen för sig).

Glada och glöggfryntliga ville såväl ta kort som få extranummer. Sjöngs avslutningsvis Skinkans lov och avtågade Dånandes.

Sångarsällskapet MDP går nu till vila.

Vi återuppstår på andra sidan nyår.

Vill du ge något litet, men ändå så oerhört innehållsrikt, i julgåva till någon? Här är ett tips.

God jul!

Hurra!

Annonser

Norshöjden

En något rumphuggen och, än vanligt, mindre repeterad ensemble uppträdda på första advent på seniorsboendet Norshöjden.

Eftermiddagen bjöd på en världspremiär för fiol, dragspel  och såg i MDP-sammanhang.

En timme flyger fort förbi när man har roligt. Förutom ovan anförda musikinslag ville en i publiken dansa med eftermiddagens presentatör, en annan höll resolut för öronen när sågen vackert klingade fram ”Stilla Natt”.

Flest fötter stampade takten till ”Koppången” där även ett i lika delar subtilt som resolut piano- ackompanjemang ingick. Serenader och julsånger om vartannat gjorde tillställningen tämligen njutbar för alla parter. Personalen menade i epilogen att det är ju bättre med kvalitetsinslag av denna typ än att utsätta våra gamla för svensk-toppen och schlager timme ut och timme in. 

MDP kunde ju inte göra annat än att instämma härvidlag

Nästa möjlighet att höra oss, om man nu inte själv engagerar oss, är måndagen den 10/12 på Landstinget.