Karolinska Förbundet

Om ett visst allvar vilar över ensemblen på denna bild är detta en korrekt iakttagelse. MDP har gått in i rollen uppdragsgivaren förväntar sig av oss.

På Dalregementets officers-mäss hade Karolinska förbundet i går årsmöte. Av någon anledning ville man ha oss som underhållning. Detta passade i och för sig bra eftersom MDP gärna sjunger de värsta ädelpekoral som tänkas kan till den som betalar för det.

Vi har inga skrupler på det viset.

Framfördes så Dåne liksom åskan bröder, Kung Karl, Svärdsång, Ack om jag vore kejsare och Ångbåtssång. Vi avslutade med något kärleksfullt för damerna som det, ett något fördomsfullt antagande till trots, ändå fanns relativt gott om i förbundet.

Kvällens föredragshållare, Överste av första graden och allt, vilken skulle tala om Karl XII:s krigsstrategier under ryska fälttåget, blev så till sig att han på stående fot gav bort sin egenhändigt komponerade snapsvisebok.

En annan grånad dignitär föll i gråt. Dock inte över den usla kvaliteten på sången eller skönheten i sången till damerna, utan rätt och slätt till Kung Karl. Eftersom denna sång förr sjöngs i skolan antog MDP att tårarna berodde på minnet av en förlorad ungdom.

Eller kan det vara så att sången ädla känslor föder?

Varpå vi dånade ut på den hala gamla kaserngården och försvann i natten.

Annonser