Avanti popolo

Sångaråret återupptogs i fredags.

Vid Varpans strand badades det och sjöngs det. Kräftprovning. Kören växer, den här gången välkomnades Göran in den varma kamratfamnen. Kärlek förklarades inte bara till den som orkade lyssna utan även till sången ”Morgon”. Bättre att sjunga lyriskt om morgonen innan man upplever den, så att säga. Kontakter kommer under året att tas med en likasinnad kör i Härnösand. Fortsättning följer.

Annonser