Aioli

MDP mars-sammanträde ägde i år rum hemma hos Erik. Först gicks dryckesvisorna igenom, men det konstaterades att det inte är lätt att sitta ”naken” och sjunga. Därefter fastslogs vårrepertoaren. Vidtog så råbiff á la rom. En inte helt given succé hos alla men överlag en lycklig råbiff. Sedan kom fisksoppan och aiolin. Det började som en skakning på övre däck, som det står i visan. Ögonbrynen krusades och grannar klagade. Aiolin var stark. Men fin. Så fin. Sedan ost och port, i vanlig ordning. Någon föll i gråt över pepparrotsmjukosten, som konnässörer plägar över denna delikatess.

Allt avslutades i god ordning och MDP inbjuder härmed allmänheten till en konsert pro bono 28 maj i paviljongen i stadsparken.

Annonser